گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

یادی از سردار شهید حاج شیخ جواد قاسم پور

آب حوض تکان می خورد

مادرشهید سردار شهید حاج شیخ جواد قاسم پور : از بسیج قم برای پاکسازی سوسنگرد اعزام شد هنوز اینجا خبری از اعزام نبود. تا زمان شهادت درهفده عملیات شرکت کرد هفت بار سخت مجروح شد اما می گفت خدایا این عملکرد قلیل را از ما قبول بفرما. با مجروحیت می آمد در پایگاه شهدا که خودش و جمعی از رزمندگان آن را بنا کردند برای جبهه نیرو و کمک های مردمی جمع می کرد. خانه ما مثل پایگاه بود یک خانه قدیمی و زندگی رعیتی حتی حمام نداشتیم. بعضی شب ها نیمه شب بیدار می شدم می دیدم آب حوض تکان می خورد سرما یا گرما حاجی مجروح از جبهه آمده بود و خاک و خون تنش را با همین آب سرد می شست لباس عوض میک رد و بعد وارد اتاق می شد.

تاریخ ارسال: 1402/07/23
تعداد بازدید: 159

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع