گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید نصراله آیتی

نصراله آیتی

برادر جان! اکنون که تو در جبهه ی آبادان می رزمی و من در جبهة غرب با مزدوران اجنبی می جنگم، امیدوارم بتوانیم دمار از دشمن در آوریم و با رویی سفید به لقاء الله برسیم.برادرم، محمّد! تو هم در کار کشاورزی به پدر کمک کن و با کشت بیش تر خود که نوعی جهاد است، با آمریکا مبارزه کن. ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع