گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید عباس اصیلیان بیدگلی

عباس اصیلیان بیدگلی

و تو ای فرزند عزیزم! نمی دانم درباره تو چه بگویم زیرا هر چه بگویم کم گفته ام. زمانی که به دنیا آمدی، من در شهر و خانه نبودم و مدّتی هم که با تو بودم، خیلی کوتاه بود و نتوانستم آن دین و وظیة پدری را ادا کنم ... بدان که شما فرزندان انقلاب هستید و میوه هایی هستید که با خون آبیاری، رشد و نمو نموده اید.. ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع