گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

عین اله کوهی نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/05

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر : هنرهای نمایشی (تئاتر)

رضا کاظمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : رقابیه

نوع هنر : عکاس

سیدماشااله هاشمی کاشانی ثانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر : خطاط و طراح

حسن هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/02/13

محل شهادت : فکه

نوع هنر : خطاط و طراح , نقاش

غلام حسین نورآبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/02

محل شهادت : دزفول

نوع هنر : آواها و نواها (سرود)

ابراهیم نوحیان

تاریخ شهادت : 1361/08/11

محل شهادت : عین خوش

نوع هنر : نقاش

تقی میرزایی علی آبادی

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : سوسنگرد

نوع هنر : نقاش

مصطفی ملکیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر : هنرهای نمایشی (تئاتر)

منصور مصباح پور بیدگلی

تاریخ شهادت : 1366/12/26

محل شهادت : حلبچه

نوع هنر : نقاشی روی شیشه

احمد محمدرضایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/05/09

محل شهادت : پاسگاه قشلاق کردستان

نوع هنر : نقاشی روی شیشه

حسین لقب دوست آرانی

تاریخ شهادت : 1364/01/11

محل شهادت :

نوع هنر : آواها و نواها (آواز خوانی)

عباس قندیانی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

نوع هنر : صنایع دستی (تابلو فرش)

رمضٱنعلی قندی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

نوع هنر : صنایع دستی (تابلو فرش)

محسن قرنی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

نوع هنر : صنایع دستی (نخ ریسی سنتی)

حسین قامتی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/07/27

محل شهادت : مریوان

نوع هنر : نقاش

مجید قاسمی ابوزید آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : پاسگاه زید

نوع هنر : نقاشی روی شیشه

حسین قاسمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/05/30

محل شهادت : رود کارون دارخوین

نوع هنر :

سید حسن فخریان آرانی

تاریخ شهادت : 1364/12/15

محل شهادت : قلاویزان

نوع هنر :

ابوالقاسم عربیان آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر :

ابوالفضل عباسی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر :

مهدی طاهرزاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1383/06/31

محل شهادت : ارتفاعات بندریگ

نوع هنر : خطاط و طراح , نقاش

حسین صیادیان آرانی

تاریخ شهادت : 1365/06/12

محل شهادت : پلدختر

نوع هنر :

ابوالفضل صبوری آرانی

تاریخ شهادت : 1364/11/29

محل شهادت : فاو

نوع هنر :

عباس صادقی

تاریخ شهادت : 1365/11/17

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر :

احمد شیرینی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : جفیر

نوع هنر :

رضا شمس آبادی

تاریخ شهادت : 1344/01/21

محل شهادت : کاخ مرمر- تهران

نوع هنر :

حسن شعیبی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر :

محمدحسین شعبان زاده

تاریخ شهادت : 1362/08/13

محل شهادت : مریوان

نوع هنر :

رحمت اله شبانه آرانی

تاریخ شهادت : 1360/09/08

محل شهادت : بستان

نوع هنر :

حسین شبان پورآرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر : آواها و نواها (آواز خوانی)

علی محمد سیفی زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر :

علی سنجرآرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر :

سیف اله سلطانی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

نوع هنر :

حسین سلطان محمدی

تاریخ شهادت : 1364/11/30

محل شهادت : جاده فاو- ام القصر

نوع هنر :

سیدعباس سادات الحسینی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر :

رحمت اله روحانی یزدلی

تاریخ شهادت : 1357/09/22

محل شهادت : خیابان فاضل نراقی کاشان

نوع هنر :

علی رضا رمضانی

تاریخ شهادت : 1361/05/20

محل شهادت : پاسگاه زید

نوع هنر :

محمد رحیمی نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/23

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر :

ابوالفضل رحمتی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر :

ماشااله راحمی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1359/12/19

محل شهادت : ذوالفقار آبادان

نوع هنر :

اصغر دولچین (مدبر نژاد)

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : شوش

نوع هنر :

حسین دهنوی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

نوع هنر :

ابوالفضل دهقانی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر :

احمد دهقانی آرانی

تاریخ شهادت : 1360/03/25

محل شهادت : مریوان

نوع هنر :

عباس دارچینی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/29

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر :

محمد خالوییان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر :

مرتضی حیدری زاده

تاریخ شهادت : 1361/03/03

محل شهادت : خرمشهر

نوع هنر :

هاشم جلوداریان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/21

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر :

حسن تقوی شاد

تاریخ شهادت : 1361/03/02

محل شهادت : خرمشهر

نوع هنر : هنرهای نمایشی (تئاتر)

ابوالفضل تاریخی ابوزید آبادی

تاریخ شهادت : 1362/08/13

محل شهادت : مریوان

نوع هنر : شعر و ادب (شاعر) , نقاش

اصغر پرواره

تاریخ شهادت : 1370/04/02

محل شهادت : بیمارستان تهران

نوع هنر : شعر و ادب (شاعر)

ماشااله بوجاری آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/05

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر : صنایع دستی (تابلو فرش)

حسین بلندی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر :

علی محمد برادران آرانی

تاریخ شهادت : 1364/11/26

محل شهادت : حاج عمران

نوع هنر : هنرهای نمایشی (تعزیه)

ماشااله باقری نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر : هنرهای نمایشی (تعزیه)

اصغر باغ بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/12/10

محل شهادت : جفیر

نوع هنر : نقاش , هنرهای نمایشی (تئاتر)

جلال اکرامی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

نوع هنر : شعر و ادب (شاعر)

حسین انباری آرانی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

نوع هنر : خیاط

مصطفی اقبالیان

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نوع هنر : آواها و نواها (سرود)

اصغر اسلامی زاده

تاریخ شهادت : 1361/04/13

محل شهادت : سومار

نوع هنر : هنرهای نمایشی (تئاتر)

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع