گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید عباس آقا جوبیان آرانی

عباس آقا جوبیان آرانی

پدرم ! از تو می خواهم که هم چون حسین (ع) که علی اکبرش را از دست داد ، صبر و مقاومت نشان دهی و گوش به حرف کسانی که اسلام را نمی خواهند و همیشه نق می زنند ندهی و به چیزی جز اسلام و قرآن فکر مکن .- وصیّت من به برادرم ! از تو می خواهم در هر سنگری باشی ، برای رضای خدا و پیشرفت اسلام و قرآن کار بکن و هم چ ...


وصیت نامه موضوعی شهید علی محمد احسن زاده آرانی

علی محمد احسن زاده آرانی

به جوانان و نوجوانان وصیّت می کنم که از شهادت نهراسید که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است و تو ای جوان بکوش که از اسارت دنیا برهی و آن گاه پاسدار قرآن و یاور اسلام باش. ...


وصیت نامه موضوعی شهید ابوالفضل احمدی محمد آبادی

ابوالفضل احمدی محمد آبادی

ای دانش آموزان عزیز، ای امیدان آیندة کشور، ای گردانندگان کشور در آینده! بیدار و به هوش باشید تا بتوانید به نحو احسن دروس خود را ادامه دهید و در کنار دروس، اصول اعتقادی را فرا گیرید تا در آینده بتوانید در برابر افراد از خدا بی خبر ایستادگی کرده و مجال حضور به آنها ندهید. بکوشید تا با تخصّص همراه با ت ...


وصیت نامه موضوعی شهید عباس اصیلیان بیدگلی

عباس اصیلیان بیدگلی

و شما ای جوان ها! بشتابید که مظلومان با چشم های گریان، حضرت مهدی (عج) با فرماندهی بی مانند و حسین زمان با قلبی شکسته دست بر دعا برداشته اند و شما را همراهی می کنند. بشتابید و حق را دریابید و از این خوان نعمت گسترده توشه ای برگیرید که تجارت گرانبهایی است... ( انّ الله اشتری من المؤمنین ) ...


وصیت نامه موضوعی شهید نجات ا... افروز

نجات ا... افروز

شما ای جوانان و دوستان! هوشیار باشید و درست فکر کنید و در آغوش اسلام زندگی کنید. از ائتلاف عمر و پرورش دادن خیالات خام در سرها بپرهیزید. مانند جوانانی باشید که در راه خدمت به اسلام، مخلص بوده اند و برای اهداف اسلام، دست از جان کشیدند و هم چون امام حسین(علیه السلام) باشید که برای حیات اسلام، خود را د ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع