گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید علی حسین ایمانیان بیدگلی

علی حسین ایمانیان بیدگلی

دل بستـن بـه دنیـای فانی و زودگذر، اموال دنیا، خانه، زن و فرزند و ... راه خطایی است، چون انسان را به کمال نمی رسـاند. مگر اسلام دین حق نیست؟ پس چرا ما آن را خالصانه نمی پذیریـم و بـه حـاشیـه می رویـم و از کنـار « صراط مستقیم » راه می رویم؟! نگذارید هوای نفس به شما دستور دهد. ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع