گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید ابوالفضل احمدی محمد آبادی

ابوالفضل احمدی محمد آبادی

جمعی که مسئولیّت سنگین و مهم شناساندن اسلام و انقلاب را به عهده دارند! بدانید که وظیفة شما تنها امر به معروف نیست بلکه همیشه امر به معروف و نهی از منکر با هم است. پس به حکم مسلمان بودن موظّفید نهی از منکر کنید و جلوی سخن را بگیرید. ...


وصیت نامه موضوعی شهید محمد اقبالی آرانی

محمد اقبالی آرانی

وظیفه ی خود را بشناسید و به خوبی و طبق موازین اسلام و قرآن و فرامین امام خمینی خدمت کنید و سعی کنید مخلصانه و برای رضای خدا و امام زمان(عج) انجام دهید. ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع