گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

میثم عبداله زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1397/11/24

محل شهادت : جاده خاش به زاهدان

مصطفی زاهدی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1396/11/29

محل شهادت : سوریه

سید محمد پاده بان

تاریخ شهادت : 1391/08/16

محل شهادت : جاده سامرا

معصومه دانشوری نصر آبادی

تاریخ شهادت : 1391/08/06

محل شهادت : جاده سامرا

محمد محرابی پناه

تاریخ شهادت : 1390/06/13

محل شهادت : ارتفاعات جاسوسان_ سردشت

حسین عابدین زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1390/01/12

محل شهادت : مصدومیت شیمیایی - بیمارستان

سعید رییسی نیاسر

تاریخ شهادت : 1387/10/15

محل شهادت : کاظمین عراق

محسن رحیمیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1384/06/11

محل شهادت : بیرجند

مهدی طاهرزاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1383/06/31

محل شهادت : ارتفاعات بندریگ

علی اصغر خالقی آرانی

تاریخ شهادت : 1382/12/12

محل شهادت : کربلای معلی

ابوالفضل کجایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1380/02/30

محل شهادت : دهلران-منطقه مرزی

جعفر مکاری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1378/06/28

محل شهادت : بیمارستان

علی فلاحی

تاریخ شهادت : 1378/02/14

محل شهادت : سردشت

علی اکبر هادیان نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1377/09/18

محل شهادت : قائن خراسان

ابوالفضل گل پیرا

تاریخ شهادت : 1375/07/22

محل شهادت : بیمارستان

محسن خبازی آرانی

تاریخ شهادت : 1375/05/10

محل شهادت : اشنویه

حسین علی اکبرزاده

تاریخ شهادت : 1375/05/10

محل شهادت : اشنویه

محمد جندقیان

تاریخ شهادت : 1373/08/07

محل شهادت : ایرانشهر-بم

اصغر پرواره

تاریخ شهادت : 1370/04/02

محل شهادت : بیمارستان تهران

ابوالفضل صایبی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1370/03/30

محل شهادت : محور سنندج

فخرالدین لبافیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1370/02/23

محل شهادت : بندر ماهشهر

سیدرحیم قارونی

تاریخ شهادت : 1370/01/27

محل شهادت : بیمارستان ساسان تهران

سید هانی موسوی

تاریخ شهادت : 1369/12/11

محل شهادت : چنگوله عراق

علی اکبر یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1369/04/01

محل شهادت : دارخوین

علی رضا ملک پوریان

تاریخ شهادت : 1369/01/08

محل شهادت : نصرت آباد زاهدان

ماشااله یتیمیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/06/05

محل شهادت : شوشتر

اکبر گندم کاربیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/05/31

محل شهادت : جنوب خرمشهر

رضا سروری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/05/22

محل شهادت : منطقه مرزی مریوان

محمود نوروززاده

تاریخ شهادت : 1367/04/31

محل شهادت : قصرشیرین

رضا حلاجی محمد آبادی

تاریخ شهادت : 1367/04/21

محل شهادت : موسیان

نعمت اله مقنی

تاریخ شهادت : 1367/04/21

محل شهادت : نهر عنبر

احمدعلی نعمتی آرانی

تاریخ شهادت : 1367/04/21

محل شهادت : ابوغریب

حسن پورمقدم

تاریخ شهادت : 1367/03/29

محل شهادت : اروندرود-فاو

حسین احسن زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/24

محل شهادت : شلمچه

علی اقا اربابی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/03/24

محل شهادت : شلمچه

محمدرضا رنجکش

تاریخ شهادت : 1367/03/24

محل شهادت : آبادان

حسین پارسابیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

امراله درمسجدی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

حجت اله دهقانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

عباس دهقانی آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

مصطفی صادق آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

علی رضا علی اکبرزاده بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

ایرج قندی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمد کریمی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

مصطفی ملکیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

محمد آهنگریان

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

احمد ابلی (ابوالحسنی) آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

محمدرضا اسماعیلی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

یوسف تقوایی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

عبداله حاجیوند

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

علی رضا خبازیان

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

حسین دهقانیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : پاسگاه زید

ابوالفضل ستاری آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

سیدماشااله هاشمی کاشانی ثانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

حشمت اله قدیریان

تاریخ شهادت : 1367/02/25

محل شهادت : حلبچه

آقاعلی اصغری آرانی

تاریخ شهادت : 1367/02/02

محل شهادت : سد دز اهواز

حسین علی خرمک (حامدی فرد)

تاریخ شهادت : 1367/02/01

محل شهادت : دارخوین

غلام حسین کاوانی

تاریخ شهادت : 1367/01/31

محل شهادت : فاو

حیدر جمشیدی (ابومحمدثمالی)

تاریخ شهادت : 1367/01/30

محل شهادت : شاخ شمیران

ابراهیم خواجه منصوری آرانی

تاریخ شهادت : 1367/01/30

محل شهادت : فاو

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع