گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسین یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : حاج عمران

علی اکبر یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1369/04/01

محل شهادت : دارخوین

محمود یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/24

محل شهادت : حاج عمران

جواد یوسفیان آرانی

تاریخ شهادت : 1362/07/30

محل شهادت : مریوان

سید تقی یوسف زاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

صمد یزدانی

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : منطقه طلاییه

سیدعلی اکبر یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/26

محل شهادت : خرمشهر

سیدمصطفی یدالهی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

ماشااله یتیمیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/06/05

محل شهادت : شوشتر

جواد یتیمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

عباس یتیم زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/04

محل شهادت : دشت عباس

پرویز یاهو

تاریخ شهادت : 1366/02/10

محل شهادت : شاخ شمیران

سیدمحمد یاجدی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

عین اله کوهی نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/05

محل شهادت : شلمچه

ماشااله کوسه ستوده آرانی

تاریخ شهادت : 1362/05/12

محل شهادت : حاج عمران

محمد کوچکی نصر آبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

ابوالفضل کوچه گرد

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : خرمشهر

علی اکبر کمال آرانی

تاریخ شهادت : 1362/02/06

محل شهادت : طلائیه

عباس کم صداآرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/10

محل شهادت : جفیر

سیدمحمد کریمی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

علی رضا کریم شاهی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/03/02

محل شهادت : خرمشهر

علی محمد کریم شاهی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

علیرضا کریم شاهی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/07/30

محل شهادت : مریوان

اسحق کریم زاده یزدلی

تاریخ شهادت : 1364/07/29

محل شهادت : مریوان

محمدعلی کریم زاده یزدلی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

اصغر کریم زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1364/01/28

محل شهادت : جزیره مجنون

داود کریم پناه

تاریخ شهادت : 1362/12/14

محل شهادت : جزیره مجنون

مجید کریم پناه

تاریخ شهادت : 1365/10/27

محل شهادت :

رحمت اله کدخدایی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

ابوالفضل کجایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1380/02/30

محل شهادت : دهلران-منطقه مرزی

محمدرضا کجایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/20

محل شهادت : شلمچه

داود کبیری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

غلام حسین کاوانی

تاریخ شهادت : 1367/01/31

محل شهادت : فاو

رضا کاظمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : رقابیه

حسن کاشفی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/22

محل شهادت : شلمچه

غلام حسین کاشفی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/12

محل شهادت : جزیره مجنون

علی اکبر کاسنی فروش آرانی (بشارتی)

تاریخ شهادت : 1365/11/02

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

علی اکبر وفا آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/09

محل شهادت : پاسگاه زید

ابوالفضل وثوقی فرد

تاریخ شهادت : 1362/12/04

محل شهادت : جفیر

حسن هوایی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : کرخه

حسین هاشمیان طاهری

تاریخ شهادت : 1360/01/05

محل شهادت :

سیدماشااله هاشمی کاشانی ثانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

سید محسن هاشمی نژاد

تاریخ شهادت : 1362/12/25

محل شهادت : طلائیه

احمد هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

حسن هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/02/13

محل شهادت : فکه

عباس هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/20

محل شهادت : خرمشهر

عباس هارونی مقدم آرانی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

علی اکبر هادیان نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1377/09/18

محل شهادت : قائن خراسان

محمد نیکی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

عین الله نیکوفرد آرانی

تاریخ شهادت : 1361/02/17

محل شهادت : فکه

ابراهیم نیکوفرد

تاریخ شهادت : 1360/12/01

محل شهادت : تنگه چزابه

محمد نیکوفرد

تاریخ شهادت : 1365/03/09

محل شهادت : پل فاو-اروندرود

عباس نیک سرشت

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : طلائیه

امیرحسین نیک روش بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/12/17

محل شهادت : هور العظیم

حسین نیک روش

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

جواد نیک پورآرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/04

محل شهادت : غرب شوش-دزفول

علی محمد نیازی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/01/28

محل شهادت : فاو

محمدابراهیم نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1362/08/05

محل شهادت : مریوان

علی رضا نوری بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/05/13

محل شهادت : حاج عمران

رضا نوروزی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/25

محل شهادت : بزرگراه قم-تهران

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع