گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسین یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : حاج عمران

حسن کاشفی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/22

محل شهادت : شلمچه

غلام حسین کاشفی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1363/12/12

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدناصرآقا مرتضوی

تاریخ شهادت : 1365/01/01

محل شهادت : پنجوین

حسن مجدی

تاریخ شهادت : 1367/01/29

محل شهادت : فاو

جواد قاسم پورآرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

حسین قاسم پورآرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : طلائیه

ابوالفضل عباسی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

ابوالفضل سقایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

علی اکبر رنگینی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1363/06/28

محل شهادت : ایستگاه حسینیه

احمد رحیم آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/11

محل شهادت : عین خوش

ابوالفضل رحمتی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

رمضأنعلی حسن آقایی

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : طلائیه

عباس تلک آبادی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

سیدعباس پردل

تاریخ شهادت : 1362/12/05

محل شهادت : بیمارستان تهران

احسان بتولی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/11

محل شهادت : عین خوش

احمد باباکمال آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : پل طلائیه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع