گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

سیدماشااله هاشمی کاشانی ثانی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

حسن هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/02/13

محل شهادت : فکه

جعفرعلی مهدوی پناه

تاریخ شهادت : 1365/02/06

محل شهادت : جزیره مجنون

احمد معینی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

سیدفرهاد متولی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/02/23

محل شهادت : شلمچه

سید حسن فخریان آرانی

تاریخ شهادت : 1364/12/15

محل شهادت : قلاویزان

عباس غیرتی آرانی

تاریخ شهادت : 1363/12/21

محل شهادت : هور العظیم

حسین عصاری آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

علیرضا صدیق آرانی

تاریخ شهادت : 1365/11/01

محل شهادت : شلمچه

علی اکبر صالحی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

حسن شاخوسی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/05/30

محل شهادت : رود کارون دارخوین

علی سنجرآرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

محمد سرکاری آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

احسان اله رفیعی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/09

محل شهادت : شلمچه

ماشااله راحمی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1359/12/19

محل شهادت : ذوالفقار آبادان

حسن خدمتی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/12/27

محل شهادت : جزیره مجنون

سیدمهدی خاتمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/11/24

محل شهادت : فاو

حسین حق پرست بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

علی رضا حسنی

تاریخ شهادت : 1365/10/21

محل شهادت : شلمچه

عباس علی حسن فینی زاده بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/02/06

محل شهادت : فاو

ابوالفضل تاریخی ابوزید آبادی

تاریخ شهادت : 1362/08/13

محل شهادت : مریوان

سعید برادران آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

نجات ا... افروز

تاریخ شهادت : 1360/06/23

محل شهادت : ارتفاعات بازی دراز

رضا افتادگان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

حسین احسن زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/24

محل شهادت : شلمچه

علی آقا آزادپور

تاریخ شهادت : 1365/02/20

محل شهادت : ارتفاعات هزار قلعه مریوان

احمد آبانی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : جزیره مجنون

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع