گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

علی اکبر کاسنی فروش آرانی

تاریخ شهادت : 1365/11/02

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

محمود نصیری نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1361/07/17

محل شهادت : مریوان

محسن نزادی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1362/08/06

محل شهادت : مریوان

احمد محمدرضایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/05/09

محل شهادت : پاسگاه قشلاق کردستان

مهدی گوهری آرانی

تاریخ شهادت : 1366/12/24

محل شهادت : حلبچه

جواد قاسم پورآرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

علی محمد عبدالهی آرانی

تاریخ شهادت : 1357/02/19

محل شهادت : قم

ابوالفضل عباسی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

سید علی طاهایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/02/12

محل شهادت : فاو

ابوالفضل صبوری آرانی

تاریخ شهادت : 1364/11/29

محل شهادت : فاو

غلام رضا صبوحی

تاریخ شهادت : 1361/09/08

محل شهادت : عین خوش

عباس سلطانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : شلمچه

سیدعباس سادات الحسینی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

غلامحسین ساجدی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

ابوالفضل زینلی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

ابوالفضل رحیم

تاریخ شهادت : 1366/02/09

محل شهادت : فاو

اصغر دولچین (مدبر نژاد)

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : شوش

رضا دهنویان آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : طلائیه

احمد خرمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

محمدجواد حمزه ای بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : هور الهویزه

نعمت اله حاجی جمالی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : شوش

اصغر پیردهقان (احمدی)

تاریخ شهادت : 1362/05/10

محل شهادت : پیرانشهر

علی محمد بیگی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : کرخه

ماشااله باقری نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

علی رضا الماسی مقدم آرانی

تاریخ شهادت : 1365/11/12

محل شهادت : پاسگاه زید

عباس علی الماسی مقدم

تاریخ شهادت : 1362/01/22

محل شهادت : فکه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع