گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید ماشااله آتشی نوش آبادی

ماشااله آتشی نوش آبادی

برادران عزيزم! اميدوارم حالتان خوب باشد و در پناه خدا و امام زمان به سر ببريد. ...


وصیت نامه موضوعی شهید اسماعیل آقاپورآرانی

اسماعیل آقاپورآرانی

برادران عزیزم! پیوسته در راه اعتلای اسلام و فرامین امام خمینی از جان و دل بکوشید و راه شهیدان را پیش بگیرید. ...


وصیت نامه موضوعی شهید علی محمد ابراهیم پورآرانی

علی محمد ابراهیم پورآرانی

برادران! از شما می خواهم دست از روحانیّت عزیز بر ندارید. آن ها بودند که ما را از یوغ جهان خواران رها کردند. نماز جمعه، این نماز عبادی – سیاسی و دشمن شکن را فراموش نکنید... ...


وصیت نامه موضوعی شهید علی رضا احمدیان یزدلی

علی رضا احمدیان یزدلی

برادرم! پرچم خونین مرا از زمین بردار و سلاح آتشین را در دست گیر و قلب و سینه ی دشمن را هدف قرار بده. دست از اسلام و چشم امید این امّت ( حضرت امام ) بر ندار... ...


وصیت نامه موضوعی شهید ناصر ارباب پوربیدگلی

ناصر ارباب پوربیدگلی

برادرانم! اسلحه ام را بر زمین نگذارید. اسلحه ی من در خانه و شهر نیست و در محلّ شهادتم به زمین افتاده است؛ آن را بردارید و به جان دشمنان اسلام هدف گیری کنید. صف جماعت و نماز جمعه را خالی نکنید. امام را تنها نگذارید. ...


وصیت نامه موضوعی شهید علی اقا اربابی بیدگلی

علی اقا اربابی بیدگلی

برادران عزیز بسیجی و سپاهی، شما معلمان این مردم هستید شما باید الگو باشید حرکت شما باید درس اخلاق برای مردم باشد باید طوری صحبت کنید باید طوری راه بروید که مردم را به اسلام دعوت کنید. و به فرموده امام عزیز در مسائل سیاسی دخالت نکنید.برادران عزیز روحانی شما از اول این نهضت پیشتاز بوده اید بیشتر مردم ...


وصیت نامه موضوعی شهید علی اقا اربابی بیدگلی

علی اقا اربابی بیدگلی

برادرانم راه مرا ادامه دهید که راه حسین(علیه السلام) و راه عباس(علیه السلام) و راهی که امام امت مصطفیش را فدای آن کرد راهی که 72 تن از بهترین عزیزان ما که در ردس آنها بهشتی مظلوم بود و راهی که مطهری ها و شهدای عزیزمان رفتند اگر کسی شکی در این راه داشته باشد کافر است.برادرانم نگذارید اسم من زیاد گفته ...


وصیت نامه موضوعی شهید عباس اصیلیان بیدگلی

عباس اصیلیان بیدگلی

برادران عزیزم! امیدوارم پویندگان راه حسین باشید. نگذارید اسلحه ام به زمین بماند. ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع