گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید حسین ابراهیم زاده آرانی

حسین ابراهیم زاده آرانی

« اکنون که به فرمان فرمانده ی کلّ قوا، خمینی کبیر، عازم جبهه ها می باشم، اعتقاد دارم که جنگی را که دشمن متجاوز بر ما تحمیل کرده است، جنگی است الهی که به خاطر دفاع از اسلام عزیز و پیروی از سرور شهیدان که فرمودند: "نه زیر بار ظلم برو نه به کسی ظلم کن" می جنگم.... رزمندگان اسلام، همه و ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع