گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید عباس آران دشتی آرانی

عباس آران دشتی آرانی

دشمنـان ایـران و صدّامیـان بدانند اگر یک نفر از حزب الله در ایـران باقی بماند، در برابر زورگویی ابر قدرت ها سر تسلیم فرود نخواهد آورد. ما مرد جنگیم و از جنگ هراسی نداریم. ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع