گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید اسماعیل آقاپورآرانی

اسماعیل آقاپورآرانی

ای امام! ای کسی که قلب های ما را تسخیر کردی و اگر تو نبودی، در این سرزمین انقلابی رخ نمی داد. اماما! اینک که ضربه ها از هر طرف به سوی تو نشانه رفته است و تو به یاری خدا هم چون کوه استوار ایستاده ای و مسئولیّت سنگین ( رهبری ) را به دوش گرفته ای، مطمئن باش که ما یار و یاور تو هستیم و از اسلام و قرآن د ...


وصیت نامه موضوعی شهید محمد اقبالی آرانی

محمد اقبالی آرانی

آن قدر به امام خمینی علاقه داشتم که دلم می خواست اگر برای یک مرتبه هم که شده جمال رویش را زیارت کنم؛ چرا که خدا، پیامبران و ملّت عزیز ما می دانند او چه زحماتی برای اسلام و ملّت ما کشیده است. ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع