گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

وصیت نامه موضوعی شهید علی آقا آزادپور

علی آقا آزادپور

نماز را با حضور قلب و به خاطر خدا بخوانید وروزه بگیرید و خمس و زکات بدهید و یاد خدا را از یاد نبرید، زیرا که همه محتاج و نیازمند او هستیم و اوست بی نیاز و در راه خدا از هیچ کوشش و کمکی مضایقه نکنید و همواره در راه خدا باشید.در مجالس عمومی و اجتماعی خصوصاً نماز جمعه و جماعت و دعاها شرکت فعّال داشته و ...


وصیت نامه موضوعی شهید نصراله آیتی

نصراله آیتی

نمازهای جمعه و جماعت را رها نکنید و مساجد را خالی نگذارید. ...


وصیت نامه موضوعی شهید احمد ابلی (ابوالحسنی) آرانی

احمد ابلی (ابوالحسنی) آرانی

جنگ و پیروزی بر دشمن، فقط در سایه اسلحه و توپ امکان پذیر نیست بلکه حضور یکپارچة شما در نماز جمعه و جماعات و وحدت و ایمان شما و مبارزه با ضّد فرهنگ هاست که می تواند دشمن را از هر گونه حرکتی مأیوس نماید». ...


گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع