گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسن فینی زاده بیدگلی

عقیل

بسیجی

1343/01/01

1361/03/23

خرمشهر

گلزارشهدای امامزاده هادی (ع) بیدگل

متولد تیرماه سال 1343درخانواده مذهبی درشهرستان آران وبیدگل.پدرش کارگرومادرش خانه داربود.ساکن تهران وپسری خلاق وخوش برخورد،مهربان ومومن وخنده ازلبانش نمی افتاد.چندسال قبل ازبه سن تکلیف رسیدن واجبات راانجام می دادونمازاول وقت می خواند

فینی زاده دردوران انقلاب

دردوران انقلاب باوجود سن کمش د رتظاهرات شرکت می کرد واعلامیه پخش می کرد دیوارنویسی های دوران انقلابش بسیارزیبا بود(درود برخمینی)

پشت سنگرهای خیابانی باساختن کوکتل مولوتوف (ماده منفجردست ساز)به ماموران شاه حمله می کرد،گاهی همراه پدر ومادرش برای کمک دفن شهدائ انقلاب به بهشت زهرا می رفت

فینی زاده دردفاع مقدس

درسال 1358بااینکه دانش آموزکم سن وسال بود به جبهه شتافت بارها به جبهه رفت وهرگزنمیگفت خسته شدم وازحضوردرجبهه لذت می برد.بارها وبارها بدنش مجروح شد وخم به ابرونیاورد وبه خنده میگفت جای نیش پشه های صدام است.آخرین باراز همه دوستان وآشنایان حلالیت طلبید وبه جبهه اعزام شد.

نحوه شهادت فینی زاده

درخردادسال 1361بعدازآزادسازی خرمشهردرمیان رزمندگان شیرینی پخش می کرد .بعدازفتح خرمشهرباگروه تخریب معابر راپاکسازی می کرد .درروز 23خرداد1361درحالی که مین جهنده ای راخنثی کرده بود مین دردستش منفجرشده وبه درجه رفیع شهادت رسید.

بخشی ازوصیتنامه شهید

ازامام عقب نمانید که گمراه می شوید وازامام جلو نزنید که هلاک می شویدخواهرانم حجاب راحفظ کنید ودیگران را به همین راه ترغیب کنید.


تعداد بازدید: 4382

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع